Přeskočit na obsah
skautska energie logo

Odebírali jste energie od Kolibřík Energie?

LitFin - přední investor do soudních sporů ve spolupráci s Junákem - českým skautem nabízí pomoc účastníkům projektu Skautská energie při uplatnění svých práv proti dodavateli Kolibřík Energie, který předčasným ukončením své činnosti poškodil tisíce zákazníků.

Spojte své síly s ostatními a se silným partnerem. Bez finančního rizika - náklady jdou za námi.

skautska energie logo

Odebírali jste energie od Kolibřík Energie?

LitFin - přední investor do soudních sporů ve spolupráci s Junákem - českým skautem nabízí pomoc účastníkům projektu Skautská energie při uplatnění svých práv proti dodavateli Kolibřík Energie, který předčasným ukončením své činnosti poškodil tisíce zákazníků.

Spojte své síly s ostatními a se silným partnerem. Bez finančního rizika - náklady jdou za námi.

Co se stalo?​

Komunitní projekt neziskové organizace Junák – český skaut „Skautská energie“ po celou dobu 8 let své existence úspěšně nabízel zájemcům jedny z nejlevnějších cen energií na trhu. Skautská energie pro desítky tisíc svých účastníků pravidelně pořádala výběrové řízení na dodavatele. V roce 2020 byl vybrán nový dodavatel Kolibřík Energie a smluvně se zavázal všem zajistit dodávky elektřiny a plynu za fixní ceny do konce roku 2022. Dodavatel Kolibřík Energie byl vybrán mj. i proto, že za ním stála silná skupina Armex – jedna z největších společností v České republice. Měla zajistit malému dodavateli stabilitu a zákazníkům garantovat dodržení smluv. Mateřská společnost Armex Energy se plánovaně podílela na nákupech energií i právě pro svoji dceřinou společnost Kolibřík Energie.
V říjnu 2021 však dodavatel Kolibřík Energie ukončil všem zákazníkům dodávky a zákazníci krizově přešli pod institut dodavatele poslední instance. Ač byla situace na trhu energií složitá, jsme přesvědčeni, že dodavatel svým jednostranným rozhodnutím porušuje uzavřené smlouvy s jednotlivými zákazníky i s provozovatelem Skautské energie – Junákem – českým skautem, Tiskové a distribuční centrum. Dle naší právní analýzy za porušení smluvních podmínek společnosti Kolibřík Energie může odpovídat také její mateřská společnost Armex, zejména pak její statutární orgán, který se zřejmě dopustil porušení péče řádného hospodáře.
ruka a ziarovka
Není možné dopustit, aby se beztrestně firmy a podnikatelé obohacovali a profitovali na nedodržení smluv a vydělávali na neštěstí desítek tisíc domácností i firem, kterým způsobili nemalou škodu. Dodavatel nemůže použít levné přednákupy energií pro své jiné obchody a zákazníky Skautské energie, pro které byli nákupy učiněny, bez náhrady odstřihnout. Dodavatelé spoléhají na to, že se s nimi drobní zákazníci nebudou soudit a tak jim jejich nefér praktika projde. Proto je potřeba naše jednotlivé malé pohledávky spojit do jedné velké a vytvořit proti nim dostatečnou protiváhu, která bude mít šanci na úspěch.

Co se stalo?​

Komunitní projekt neziskové organizace Junák – český skaut „Skautská energie“ po celou dobu 8 let své existence úspěšně nabízel zájemcům jedny z nejlevnějších cen energií na trhu. Skautská energie pro desítky tisíc svých účastníků pravidelně pořádala výběrové řízení na dodavatele. V roce 2020 byl vybrán nový dodavatel Kolibřík Energie a smluvně se zavázal všem zajistit dodávky elektřiny a plynu za fixní ceny do konce roku 2022. Dodavatel Kolibřík Energie byl vybrán mj. i proto, že za ním stála silná skupina Armex – jedna z největších společností v České republice. Měla zajistit malému dodavateli stabilitu a zákazníkům garantovat dodržení smluv. Mateřská společnost Armex Energy se plánovaně podílela na nákupech energií i právě pro svoji dceřinou společnost Kolibřík Energie.
V říjnu 2021 však dodavatel Kolibřík Energie ukončil všem zákazníkům dodávky a zákazníci krizově přešli pod institut dodavatele poslední instance. Ač byla situace na trhu energií složitá, jsme přesvědčeni, že dodavatel svým jednostranným rozhodnutím porušuje uzavřené smlouvy s jednotlivými zákazníky i s provozovatelem Skautské energie – Junákem – českým skautem, Tiskové a distribuční centrum. Dle naší právní analýzy za porušení smluvních podmínek společnosti Kolibřík Energie může odpovídat také její mateřská společnost Armex, zejména pak její statutární orgán, který se zřejmě dopustil porušení péče řádného hospodáře.
ruka a ziarovka
Není možné dopustit, aby se beztrestně firmy a podnikatelé obohacovali a profitovali na nedodržení smluv a vydělávali na neštěstí desítek tisíc domácností i firem, kterým způsobili nemalou škodu. Dodavatel nemůže použít levné přednákupy energií pro své jiné obchody a zákazníky Skautské energie, pro které byli nákupy učiněny, bez náhrady odstřihnout. Dodavatelé spoléhají na to, že se s nimi drobní zákazníci nebudou soudit a tak jim jejich nefér praktika projde. Proto je potřeba naše jednotlivé malé pohledávky spojit do jedné velké a vytvořit proti nim dostatečnou protiváhu, která bude mít šanci na úspěch.

o Litfinu

litfin logo
Společnost LitFin, která je jediným komplexním investorem do soudních sporů ve střední a východní Evropě, financuje nároky poškozených odběratelů energií. Nabízíme Vám plně hrazené právní zastoupení včetně soudních nákladů výměnou za minoritní podíl při úspěšném vymožení kompenzace. I v nepředpokládané situaci neúspěchu žaloby všechny náklady hradíme my.
litfin logo

LitFin je jedním z největších hybatelů trhu financování soudních sporů v Evropské unii, který působí ve všech hlavních jurisdikcích včetně Německa, Belgie, Nizozemska, České republiky a Slovenska. V rámci Evropské unie financuje mimo jiné žaloby poškozených v kauze kartelu výrobců nákladních automobilů, kterým Evropská komise udělila rekordní pokutu EUR 3,8 miliardy. 

Litfin + skautská energie

Skautská energie po celou dobu jednání s dodavatelem i nyní stála a stojí na straně zákazníků. Protože dosud nebylo možné s dodavatelem najít řešení na férové vyrovnání se se zákazníky, byla Junákem vybrána specializovaná společnost LitFin. Ta zajistí pro všechny poškozené snadnou a bezplatnou možnost připojit se k vymáhání a získat tak reálnou šanci na část odškodnění.
skautska energie logo

Napsali o nás

LitFin a Skautská energie podávají žalobu na dodavatele energií Kolibřík Energy

Společnost LitFin, zastupující zájmy zákazníků projektu Skautská energie, poškozených jednáním společnosti Kolibřík Energie, podala u okresního soudu v Děčíně žalobu proti společnosti Kolibřík Energie a. s.

Přečíst

Padl další dodavatel energií

Konec dodávek oznámila v pátek svým odběratelům společnost Kolibřík Energie, která dodává elektřinu a zemní plyn zhruba 30 tisícům zákazníků. Odkázala své klienty na dodavatele poslední instance.

Přečíst

Skautská energie zpráva o řešení aktuální krizové situace

Jaký byl průběh současné krize a jejího řešení u projektu Skautská energie? Co porušení smlouvy ze strany Kolibřík Energie předcházelo? Co se stalo s nakoupenou energií?

Přečíst

Dalších třicet tisíc lidí ztratilo dodavatele energií. Konec hlásí Kolibřík Energie a A-PLUS Energie

Po Bohemia Energy končí v Česku s dodávkami elektřiny a plynu další dodavatelé. Konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík Energie s 28 tisíci klienty, ve čtvrtek se rozhodla ukončit dodávky plynu firma A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy.

Přečíst

Jednoduchý postup

VYPLNÍTE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše společnost LitFin od Vás bude potřebovat základní údaje jako je např. jméno a příjmení / název společnosti, datum narození / IČ, bydliště / sídlo, e-mail, telefon, adresa odběrného místa, identifikační číslo odběrného místa (EAN kód u elektřiny, EIC kód u plynu).

ZAŠLEME VÁM NÁVRH SMLOUVY

Jakmile se zaregistrujete, zašle Vám LitFin návrh smlouvy o postoupení pohledávky k prostudování a podpisu. Na základě smlouvy následně budeme Váš nárok uplatňovat a hradit veškeré náklady. Odměnu si LitFin poté odečte ze získané kompenzace pouze v případě, že nárok úspěšně vymůžeme.

POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ

Spolu se smlouvou o postoupení pohledávky nahrajete naší společnosti LitFin další potřebné dokumenty, jako jsou smlouva o dodávkách energií s Vaším novým dodavatelem či související vyúčtování za energie. Po nahrání dokumentů provedeme jejich důkladnou kontrolu.

VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁTE NA NÁS

Jakmile bude podepsána smlouva, stáváte se blízkými partnery LitFinu. Postoupený nárok předáme přední specializované advokátní kanceláři, která jej bude dále uplatňovat. Prioritní snahou je dosáhnout spravedlivého odškodnění, a proto jsme připraveni Vaše nároky bránit i soudní cestou. Veškeré náklady na právní zastoupení, znalecké posudky a soudní poplatky neseme my, a to i v případě neúspěchu. V případě úspěšného vymožení Vašeho nároku nám pak náleží ve smlouvě předem dohodnutá minoritní odměna. V každém případě nic neriskujete.

Nemůžeme dopustit, aby dodavatel profitoval z nedodržení smluv a poškození desítek tisíc lidí. To je nepřijatelné.

Tomáš Slavík

ředitel Skautské energie

Děkujeme, registrace byla ukončena

O dalším postupu budeme registrované klienty brzy informovat.

Často kladené dotazy

Potřebuji pomoct nebo poradit, kam se mám obrátit?

Své dotazy můžete posílat na e-mail info@smlouvajezavazek.cz, naši reakci následně obdržíte v rámci maximálně několika dní. Případně nás můžete kontaktovat také telefonicky na tel. +420 722 449 825, a to ve všední dny v době od 10:00 do 16:00 hod.

Vznikl mi v důsledku předčasného ukončení dodávek od společnosti Kolibřík Energie nárok na náhradu škody?

Společnost Kolibřík Energie nedostála svému závazku dodávat energie účastníkům projektu Skautská energie, kteří  před 19. 10. 2021 (k tomuto datu ukončila Kolibřík Energie svou činnost)  uzavřeli s Kolibřík Energie smlouvu o dodávkách energie za fixované ceny do 31. 12. 2022, tito tak mají nárok na náhradu škody ve výši rozdílu mezi částkou, kterou zaplatí za energie dodané jiným dodavatelem (novým dodavatelem energie, případně také dodavatelem poslední instance) mezi 19. 10. 2021 a 31. 12. 2022 a částkou, kterou by za stejný objem dodaných energií zaplatili, kdyby společnost Kolibřík Energie své smluvní závazky dodržela. Nárok se týká i těch klientů, kteří měli smluvně plánované zahájení dodávky od Kolibřík Energie až po 19.10.2021.

Jakým způsobem spolupracujete s Junákem - českým skautem?

Junák – český skaut a jeho projekt Skautská energie je smluvním partnerem LitFinu ve věci zajištění náhrady škody pro jednotlivé účastníky projektu Skautská energie. Skautská energie vybrala společnost LitFin na základě výběrového řízení jako nejvhodnějšího partnera, tato zajistí pro všechny poškozené snadnou a bezplatnou možnost připojit se k vymáhání a získat tak reálnou šanci na část odškodnění.  Skautská energie doporučuje všem svým (i bývalým) zákazníkům bránit svá práva a požadovat po Kolibřík Energie náhradu způsobené škody.

Co mám udělat pro to, abych získal/a kompenzaci?

Nejprve si vytvoříte registraci na této stránce vpravo nahoře, záložka “Registrace”, a následně postupujte dle pokynů. V celkem třech krocích Vás provedeme uzavřením smlouvy s LitFinem, přípravou a předáním důkazních podkladů a výpočtem výše Vašeho nároku na náhradu škody. Celý proces si vyžádá jen několik desítek minut Vašeho času a jednu cestu k poštovnímu doručovateli.

Kolik mě to bude stát?

Za podpis smlouvy s LitFinem a vymáhání pohledávky nic neplatíte, vyjma poštovné za odeslání vytištěné a podepsané smlouvy. LitFin na sebe přebírá veškerá rizika a náklady s spojené s vymáháním Vašeho nároku. V tomto případě by podíl LitFinu z čisté vymožené částky činil 25%. V případě, že žaloba nebo přihláška pohledávky v insolvenčním řízení nebude úspěšná, nese všechny náklady LitFin.

Jaké podklady si mám připravit?

Pro uplatnění nároku na náhradu škody potřebujeme ke každému z Vašich odběrných míst doložit dokumenty prokazující vznik právního vztahu se společnostmi Kolibřík Energie, a.s., Občanům s.r.o. či Terra Group Investment a.s., navazujícími dodavateli a související vyúčtování energií. Kompletní výčet podkladů obdržíte po vytvoření registrace.

Nemohu dohledat Smlouvu s Kolibřík Energie, jak mám postupovat?

Předmětnou smlouvu jste pravděpodobně obdrželi z emailu smlouvy@setrimeobcanum.cz nebo smlouvy@tgc.cz, proto doporučujeme kontrolu své příchozí pošty z těchto adres, případně si smlouvu můžete také stáhnout z portálu www.bohous.cz, pokud na této stránce máte vytvořený účet.

Kdo je dodavatel poslední instance (DPI)?

Pokud Váš stávající dodavatel energie již není schopen poskytnout dodávku energie a není zasmluvněn dodavatel nový, nastupuje tzv. dodavatel poslední instance, který Vás ze zákona okamžitě vyrozumí a započne dodávky. Pakliže se nacházíte, nebo jste se nacházel/a, v režimu dodavatele poslední instance a doposud jste neobdržel/a vyúčtování, požádejte o něj svého dodavatele. Vaši dodavatelskou společnost naleznete v přehledu dle distribučního místa na stránkách ERÚ.

Dokdy mohu svůj nárok na kompenzaci uplatnit prostřednictvím LitFin?

Vzhledem k tomu, že výslednou škodu bude možné sečíst až s koncem roku 2022, bude potřeba poslední dokumenty dodat až začátkem roku 2023. Nicméně potřebujeme s Vašimi předběžnými nároky počítat a pracovat co nejdříve, proto prosíme, abyste si registraci vytvořili již nyní a nahráli nám všechny potřebné dokumenty, které máte prozatím k dispozici. 

Kdy mám očekávat obdržení kompenzace?

Momentálně není možné s jistotou říci, kdy k vyplacení kompenzace dojde, avšak náš tým expertů bude dělat všechno pro to, aby to bylo co nejdříve. Je možné, že dojde k mimosoudnímu vyrovnání, ale může nastat situace, v níž bude soudní řízení nevyhnutelné. Případné soudní řízení pak může trvat roky. Na této stránce Vás budeme průběžně informovat o vývoji případu. Pokud do 31. 7. 2023 nedojde k mimosoudnímu vyrovnání nebo zahájení soudního řízení, umožňujeme zákazníkům od smlouvy s LitFinem bezplatně odstoupit.

Mohu o kompenzaci požádat sám bez Vaší pomoci?

Můžete se samozřejmě pokusit vymoci si svoji kompenzaci sami, avšak vzhledem ke komplexitě záležitosti a vysoké finanční náročnosti soudního řízení s nejistým výsledkem, si nemyslíme, že byste byli úspěšní. Finanční a časové náklady na vymožení samostatného nároku nemusí pokrýt ani úspěšně vymožená částka. 

 

Jednoduše řečeno, pro vytvoření silné protiváhy vůči společnosti Kolibřík Energie je potřeba velké množství právních i ekonomických zkušeností a správně stanovené litigační strategie.

Má smysl uplatňovat nárok u Kolibřík Energie, když není jisté, jestli společnost disponuje nějakým majetkem?

Věříme, že postup proti dodavateli Kolibřík Energie má smysl. Pokud by společnost nedisponovala dostatečným majetkem pro vyplacení kompenzací, může dle naší právní analýzy za porušení smluvních podmínek společnosti Kolibřík Energie odpovídat její mateřská společnost Armex, zejména pak její jednatel, který se zřejmě dopustil porušení péče řádného hospodáře.